พาลูกไปทำบัตรประชาชนครั้งแรก อายุครบ 7 ขวบ พ่อแม่ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

2019.06.10 118,045

สมัยก่อน กว่าจะมีบัตรประจำตัวประชาชนได้ จะต้องรอจนกว่าจะมีอายุครบ 15 ปี บริบูรณ์ คุณพ่อคุณแม่ถึงจะพาลูกไปทำบัตรประชาชนที่ว่าการเขตหรืออำเภอที่อาศัยอยู่ แต่ปัจจุบันนี้ ไม่ต้องรอนานเช่นแต่ก่อนแล้วค่ะ เพราะ พ.ร.บ.บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับใหม่ กำหนดให้เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีเป็นต้นไป สามารถยื่นคำขอมีบัตรด้วยได้แล้ว ดังนั้น คุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกอายุ 7 ขวบ เตรียมพาลูกไปทำบัตรประชาชนได้เลย


ทำบัตรประจำตัวประชาชนเด็ก


จาก พ.ร.บ.บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 128 ตอนที่ 34 ก วันที่ 11 พ.ค. 2554 โดยมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 60 วัน คือตั้งแต่วันที่ 10 ก.ค. 2554 เป็นต้นไป สำหรับสาระสำคัญของกฎหมายดังกล่าว กำหนดให้ผู้มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 70 ปี และมีชื่อในทะเบียนบ้าน ต้องทำบัตรประจำตัวประชาชน โดยเอกสารและขึ้นตอนการยื่นขอทำบัตรประจำตัวประชาชน มีดังนี้


เอกสารสำคัญที่ต้องเตรียม สำหรับยื่นเรื่องของทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก

1.สูติบัตรตัวจริงของผู้ที่จะทำบัตรประชาชน

2.ทะเบียนบ้านตัวจริง ที่มีชื่อเด็กอยู่

3.บัตรประชาชนตัวจริง ของบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของเด็ก ซึ่งจะเป็นบุคคลที่พาเด็กไปทำบัตรนั่นเอง

**หมายเหตุ กรณี ไม่มีบุคคลตามข้อสาม ให้ผู้ซึ่งรับดูแลเด็กตามความจริงเป็นผู้รับรอง และต้องมีเอกสารซึ่งทางราชการออกให้และมีภาพถ่ายของเด็กติดอยู่ เพื่อป้องกันการสวมตัวทำบัตรโดยทุจริต

4. กรณีที่เด็กหรือผู้ปกครองมีการมีการเปลี่ยนชื่อตัว –ชื่อสกุล ให้นำใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุลมา ด้วย

ทำบัตรประชาชนครั้งแรก อายุครบ 7 ขวบ


ขั้นตอนการทำบัตรประชาชน

1. เตรียมเอกสารให้ครบ อย่าลืมดูแลทรงผมและการแต่งกายของเด็กให้พร้อมถ่ายรูปติดบัตร

2. ผู้ปกครองพาเด็กไปที่สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอที่ใกล้บ้านทั่วประเทศ

3. รับบัตรคิว และยื่นเอกสารตามที่ระบุข้างต้น เพื่อขอมีบัตรประชาชนเด็ก

4. เจ้าหน้าที่จะสอบถามข้อมูลต่างๆ เช่น ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ กรุ๊ปเลือด ฯลฯ และ ชื่อ-นามสกุล ของเด็กเป็นภาษาอังกฤษ (ผู้ปกครองสามารถช่วยเด็กตอบได้)

5. พิมพ์ลายนิ้วมือ (เครื่องสแกนลายนิ้วมือ)

6. ถ่ายรูปติดบัตร

7.ชำระค่าธรรมเนียมการขอมีบัตร หรือค่าปรับ

*การทำบัตรครั้งแรก ไม่เสียค่าธรรมเนียม

หากยื่นขอเกินกำหนด 60 วัน นับจากวันที่อายุครบ 7 ปีบริบูรณ์ มีโทษปรับไม่เกิน 100 บาท

กรณี บัตรหาย บัตรชำรุด บัตรถูกทำลาย เปลี่ยนที่อยู่ เปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล เสียค่าธรรมเนียม 100 บาท


ข้อดีของการทำบัตรประจำตัวประชาชนเด็ก

  • เพื่อประโยชน์ในการเข้ารับบริการสาธารณะของรัฐ
  • ป้องกันปัญหาการสวมสิทธิ์จากเด็กต่างด้าว
  • หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานต่างๆ สามารถแยกแยะกลุ่มคนได้ชัดเจน เช่น เวลาขึ้นเครื่องบิน พกบัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็สามารถแสดงตนให้เจ้าของสิทธิได้ทันที ไม่ต้องใช้ทะเบียนบ้าน สูติบัตร เหมือนแต่ก่อน ฯลฯ

Related Tips

244,202
0
สูตรคำนวนปริมาณนมที่ลูกน้อยต้องการ อายุ 0 -1 ขวบ ให้กินนมวัน...
ทารกแรกเกิด นมแม่ ดูดนม น้ำนม เด็ก
185,974
0
หล่อบาดใจ! 30 ไอเดียทรงผมลูกชายสุดเท่
ทรงผม เด็ก ทรงผมเด็ก แฟชั่น แฟชั่นทรงผมเด็ก
118,045
0
พาลูกไปทำบัตรประชาชนครั้งแรก อายุครบ 7 ขวบ พ่อแม่ต้องเตรียมต...
เด็ก บัตรประจำตัวประชาชน พ่อแม่ กฎหมาย ลูก

Related Shop

Kinderpuppets Silom - Sathorn
Khet Bang Kho Laem , Bangkok
Message
Products for sensitive skin children import from Korea, gentle with pure natural... Read More
BABY CREAM (180ml) 850 Baht
850 THB
Baby Life Baby Care 0M-3M
BABY SOOTHING GEL (250ml) 690 Baht
690 THB
Baby Life Baby Care 0M-3M
BABY SHAMPOO&BATH (250ml) 790 Baht
790 THB
Baby Life Baby Care 0M-3M
BABY ORGANIC OIL (60ml) 890 Baht
890 THB
Baby Life Baby Care 0M-3M
BABY LOTION (200ml) 690 Baht
690 THB
Kids Life Kids Health
Order by Kerry
690 THB
Baby Life Baby Care 0M-3M
Sriphat Medical Center Mueang Chiang Mai ,
Sripatum Center Faculty of Medicine Chiang Mai University Approved to be establi... Read More
Giving Birth
Ask Price
Giving Birth Natural Birth
Camille Salon Khet Din Daeng ,
07:00 - 20:00 Business infomation Business details Parking Parking: Street Pri... Read More
Hair Salon
Ask Price
Beauty Hair Salon - Product
Thantakit International Dental Center Ratchadapisek - Huaykwang
Khet Huai Khwang , Bangkok
Welcome to Thailand 's longest established dental center Receive professional... Read More
Dental Center
Ask Price
Kids Life Kids Dental

Pick up Reviews

SEE MORE

Pick up reviews

Most Popular Tips