เพิ่มศักยภาพสมอง เปิดประตู่สู่เด็กอัจฉริยะ ที่ Heguru สถาบันพัฒนาศักยภาพสมองด้านขวาจากญี่ปุ่น

2019.10.03 6,538

หลักสูตรอันโด่งดังจากประเทศญี่ปุ่นที่ศึกษาและพัฒนาโดยคุณครูรุยโกะ เฮนมิ และคุณฮิโรทาดะ ผู้พัฒนาโปรแกรมสำหรับการเปิดศักยภาพสมองโดยเฉพาะด้านขวามากว่า 30 ปี เพราะเชื่อว่า ‘การพัฒนาสมองซีกขวาจะเป็นกุญแจที่นำไปสู่ความสำเร็จในการพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านต่าง ๆ’ ปัจจุบันหลักสูตรดังกล่าว พ.ญ. วิมลมาศ พรหมสาขา ณ สกลนคร (คุณหมอเปิ้ล) กรรมการผู้จัดการ บริษัท Genius pathway เป็นหนึ่งในผู้นำเข้าหลักสูตรของ สถาบัน Heguru มายังประเทศไทย ภายใต้ชื่อ Heguru Thailand by Dr.Apple


เรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพสมองการศึกษาเพื่อพัฒนาสมองด้านขวาคืออะไร?


ที่ Heguru โปรแกรมของเราเน้นการพัฒนาศักยภาพของสมองทั้ง 2 ด้าน ตามช่วงอายุที่เหมาะสม เราเชื่อในแนวทางการสอนที่สร้างสรรค์ ซึ่งนอกจากเด็ก ๆ สนุกและได้ความรู้ ยังช่วยเสริมสร้างนิสัยรักการเรียนรู้ไปจนโต โปรแกรมพัฒนาสมองด้านขวาของเรา ช่วยส่งเสริมการศึกษาแบบสมองด้านซ้ายแบบเดิมให้เข้าสู่มิติใหม่ด้วย ที่สำคัญที่สุดเป็นพื้นฐานในโปรแกรมของเราคือ ความรัก เมื่อประกอบกับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในการเลี้ยงดูลูกด้วยแนวทางบวก จึงเป็นโปรแกรมที่หล่อเลี้ยงทั้ง IQ และ EQ ของเด็ก


ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้ของสมองแต่ละด้าน


ช่วงตั้งครรภ์                         

เป็นช่วงเวลาของการกระตุ้นสมองด้านขวา ประสบการณ์เริ่มมีผลต่อสมองของลูกตั้งแต่ในครรภ์  ดังนั้นประสบการณ์ที่สุขสงบ การรับรู้ถึงความรักจากพ่อและแม่ มีผลต่อการพัฒนาสมองของลูกน้อยอย่างมหาศาล

ช่วง 3 ปีแรกของชีวิต            

เด็ก ๆ วัยนี้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบข้างราวกับซึมซับเข้าสู่สมอง จึงเรียนรู้ได้เร็วและแม่นยำมาก ซึ่งเป็นวิธีการเรียนรู้ของสมองด้านขวานั่นเอง ช่วงโอกาสนี้สำคัญที่สุดในการส่งเสริมการพัฒนาสมองด้านขวาให้เต็มศักยภาพ เป็นพื้นฐานของพัฒนาการด้านต่าง ๆ ในอนาคตของลูก

ช่วง 3-6 ปี                            

เด็กวัยนี้เริ่มพูดจามีเหตุผลแล้ว เป็นช่วงที่สมองด้านซ้ายเริ่มเชื่อมต่อกับด้านขวา โปรแกรมจึง   ส่งเสริมการเชื่อมโยงระหว่างสมองด้านขวาและซ้าย ฝึกหัดการรู้จักเหตุและผลที่เกิดมากขึ้นกระตุ้นสมองเด็กในแต่ละด้านทำไมจึงควรส่งเสริมการศึกษาแบบสมองด้านขวา?


คุณพ่อคุณแม่อาจจะพอทราบมาอยู่บ้างแล้วว่า สมอง 2 ด้านที่มองผิวเผินไม่ได้มีความแตกต่างกัน แต่อันที่จริงแล้วทำงานแตกต่างกันมาก พูดง่าย ๆ ว่าการเรียนรู้โดยสมองซ้ายและขวาเป็นคนละวิธีกัน ถึงแม้ว่าสุดท้ายแล้วจะทำงานร่วมกันออกมาเป็นความคิด เป็นการเรียนรู้ของคนคนหนึ่ง

สมองด้านขวาทำงานด้านอารมณ์ สร้างสรรค์ รับข้อมูลและประมวลผลเป็นภาพ หมายความว่า จัดการกับข้อมูลได้ครั้งละมากและแม่นยำ ในขณะที่สมองด้านซ้ายทำงานด้านภาษา ตรรกะและเหตุผล มีการประมวลข้อมูลอย่างค่อยเป็นค่อยไป ต้องอาศัยการเรียนซ้ำ ๆ หลาย ๆ ครั้งจึงจำได้

การศึกษาส่วนใหญ่ในปัจจุบันเป็นระบบของสมองด้านซ้าย การวัดผลก็เป็นแนวของสมองด้านซ้าย อย่างไรก็ตามเราพบว่าเมื่อเด็ก ๆ ได้รับการศึกษาแบบสมองด้านขวา ทำให้มิติของการใช้สมองด้านซ้ายและการเชื่อมโยงของสมองทั้งสองด้านดีขึ้นอย่างมาก สมองด้านขวาเก็บข้อมูลครั้งละมากและแม่นยำ สมองด้านซ้ายจัดการเรียบเรียง จากนั้นทำงานร่วมกันเพื่อแสดงผลออกมา เด็ก ๆ มีเครื่องมือที่ดีขึ้นในการเรียนทุกชนิด ไม่จำกัดแค่การเรียนหนังสือ ยังรวมไปถึงการเรียนดนตรีและเล่นกีฬาด้วย เครื่องมือนั่นคือ ทักษะ 9 ชนิด ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของ Heguru


สอนการรับข้อมูลและประมวลผลเป็นภาพ


เป้าหมายของการเรียนที่ Heguru


เราพยายามให้เด็ก ๆ ได้พัฒนาทักษะพื้นฐานที่จำเป็น 9 ชนิด ทักษะเหล่านี้เปรียบได้กับเครื่องมือซึ่งเด็กสามารถนำไปใช้เพื่อการเรียนรู้เมื่อเติบโตขึ้น เครื่องมือนี้นอกจากจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในด้านการเรียนแล้ว ยังช่วยเพิ่มความสำเร็จทางด้านกีฬาและดนตรีด้วย ที่สำคัญที่สุดคือ เด็กเติบโตขึ้นมามีความสุข มีจิตใจที่ดี รู้จักรักเคารพทั้งตัวเองและผู้อื่น มีความสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้าง รู้จักการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และไม่ย่อท้อต่อสิ่งที่ตั้งใจทำ

ทักษะ 9 ชนิด คือ

1. การมีสมาธิจดจ่อ

2. การรู้จักการอดทนอดกลั้น ควบคุมตนเอง

3. ทักษะในการเห็นภาพ

4. การมีความจำที่แม่นยำรวดเร็ว

5. การคิดและเข้าใจสิ่งที่เป็นนามธรรมได้อย่างรวดเร็ว

6. การมีความคิดสร้างสรรค์

7. นำสิ่งที่รู้ไปใช้ได้

8. วิเคาระห์แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

9. อ่านหนังสือได้เร็วและมาก

ทักษะ 1-3 เป็นจุดเริ่มต้น จากนั้นทักษะที่ 4-9 เป็นสิ่งที่ฝึกฝนในห้องเรียนของ Heguru สุดท้ายแล้วเด็ก ๆ จะได้รับการฝึกฝนระดับสูงอีก 2 ทักษะ คือ ความสามารถในการเรียนพร้อมกัน 2 อย่างเวลาเดียวกัน และความสามารถในการจัดการความรู้สึกกับเวลา ทักษะทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นการฝึกฝนความสามารถในระดับของอัจฉริยะ


การฝึกฝนในห้องเรียน


อะไรคือ Hado Reading


โรงเรียน Heguru ก่อตั้งโดยคุณครูรุยโกะ เฮนมิ และฮิโรตาดะ เฮนมิ ผู้ซึ่งมีประสบการณ์กว่า 30 ปี ในการพัฒนาโปรแกรมสำหรับการเปิดศักยภาพสมองโดยเฉพาะด้านขวา และต่อยอดไปจนถึงการพัฒนาสมองด้านซ้าย จนกระทั่งสร้างผลลัพธ์ที่โด่งดังเมื่อปี 1997 เมื่อมีการแพร่ภาพผ่านทางโทรทัศน์เรื่องที่เด็กในโรงเรียน Heguru สามารถอ่านหนังสือได้เร็วยิ่งกว่าการอ่าน


speed reading ทั่วไปที่คนเคยรู้จัก


คุณครูรุยโกะเรียกการอ่านแบบนี้ว่า HADO เด็ก ๆ กรีดหนังสือเร็วเพียง 30 วินาที ก็เข้าใจเนื้อหาในหนังสือทันที พร้อมอธิบายว่าเธอค้นพบว่าวิธีที่เธอสอน ทำให้เด็ก ๆ เมื่ออ่านหนังสือเร็วแบบนี้ ตัวหนังสือจะเปลี่ยนเป็นภาพเข้ามาในสมองทันที รุยโกะยังคงสอนและทำการค้นคว้าต่อไป มีเด็กที่สามารถอ่านแบบ HADO ได้มากขึ้นเรื่อยๆ และเด็กบางกลุ่มถึงขนาดสามารถอ่านหนังสือ 10,000 เล่มได้ภายใน 1 เดือนโดยไม่เคร่งเครียดเหน็ดเหนื่อย เมื่อมีเด็กทำได้มากขึ้นเรื่อย ๆ ในที่สุดจึงมีการตั้งเป็นชมรมเรียกกลุ่มเด็กที่สามารถอ่านหนังสือได้ 10,000 เล่มภายใน 1 เดือนว่า อิจิมังไคเป็นภาษาญี่ปุ่น แปลว่า 10,000 เล่ม


มีหลายคนตั้งคำถามว่าให้เด็กอ่านหนังสือมากมายขนาดนี้เพื่ออะไร รุยโกะตอบว่าการอ่านแบบ HADO ในโรงเรียน Heguru เป็นเครื่องมืออันหนึ่งในการเปิดศักยภาพสมองด้านขวา และการอ่าน 10,000 เล่ม เป็นการบ่งบอกว่าเด็กคนนั้นสามารถใช้เครื่องมือนี้ได้คล่องแคล่วแล้ว ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่อาณาจักรของอัจฉริยะ


ทำไม Heguru จึงมุ่งเน้นการพัฒนาสมองด้านขวา


เด็ก ๆ เรียนรู้ด้วยการดูดซับสิ่งต่าง ๆ ราวกับฟองน้ำ ซึ่งต่างจากวิธีการเรียนของผู้ใหญ่อย่างชัดเจน นี่คือวิธีการเรียนรู้โดยใช้สมองด้านขวา ดังนั้นการพัฒนาสมองด้านขวาในช่วงที่เด็กกำลังใช้สมองด้านขวาอยู่แล้ว ด้วยโปรแกรมที่จัดสรรครู สื่อการสอน จังหวะ และบรรยากาศที่เหมาะสม จึงเป็นเวลาที่เราสามารถดึงศักยภาพออกมาได้มากที่สุด


สมองด้านซ้ายกับขวาทำงานต่างกัน


การกระตุ้นสมองด้านขวาช่วงนี้เน้นปริมาณข้อมูลที่ใส่เข้าไป เด็กยังไม่จำเป็นต้องเข้าใจ เพราะสมองด้านขวาที่เก็บข้อมูลไว้ จะนำมาใช้ในเวลาต่อมาคอร์สทารกและวัยเตาะแตะ

 • ระยะเวลา 50 นาที
 • อายุต่ำกว่า 6 ปี
 • จำนวนครั้งที่เรียน 42 ครั้ง/ปี

โปรแกรมของ Heguru ที่จัดขึ้นสำหรับเด็กวัยนี้มุ่งเน้นไปที่การกระตุ้นสมองด้านขวาเป็นหลัก เด็ก ๆ จะต้องรู้สึกสนุก และไม่ถูกบังคับ เพราะการจะให้สมองด้านขวาทำงานได้เต็มที่ จะต้องไม่เครียด สำหรับเด็กจะคิดว่าเป็นการเล่น การเล่นสำหรับเด็กเปรียบได้กับการทำงานของผู้ใหญ่นั่นเอง การที่เด็กได้มีความรู้สึกว่าตัวเค้าเองทำได้ แม้จะเป็นสิ่งที่ดูเล็กน้อยสำหรับสายตาผู้ใหญ่ ที่ Heguru จะสนับสนุนให้ชื่นชมต่อความสำเร็จก้าวเล็ก ๆ เสมอ

 

สาระสำคัญของโปรแกรม

 • เพิ่มศักยภาพสมอง
 • เนื่องด้วยมีครู 2 คนในคลาส ทำให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างรวดเร็ว
 • มีการใช้แสง เสียงและจังหวะ อย่างเหมาะสมในชั้นเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศในการปล่อยความเป็นอัจฉริยะของลูกน้อย ของคุณพ่อ คุณแม่
 • คุณพ่อ คุณแม่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับลูกน้อย ช่วยกระตุ้นศักยภาพของลูก
 • พูดคุยแลกเปลี่ยนแง่ต่าง ๆ ในการเลี้ยงดูลูก
 • โปรแกรมช่วยกระตุ้นให้ลูกกับคุณพ่อ คุณแม่ เติบโตไปพร้อมกันในสภาพแวดล้อมที่มีความสุข
 • มีการตรวจติดตามผลแยกแต่ละครอบครัว


แนะนำบางส่วนของโปรแกรม


โปรแกรมการเรียน


คอร์สวัยก่อนวัยเรียน

เมื่อสมองด้านขวาพัฒนาขึ้น สถาบันมีโปรแกรมเพิ่มอีก 84 โปรแกรม ที่ออกแบบมาเพื่อการพัฒนาสมองด้านซ้ายวัยวัยก่อนเข้าเรียน 1

 • เวลา : 70 นาที/ครั้ง
 • อายุ : 4 – 5 ปี
 • จำนวนครั้ง : 42 ครั้ง/ปี

เริ่มการกระตุ้นสมองด้านซ้ายเพื่อส่งเสริมการพึ่งพาตนเอง เป็นเวลาที่เด็กจะได้ใช้สิ่งที่เรียนรู้มาจากชั้นเรียนเด็กเล็ก เพื่อเชื่อมโยงสู่สมองด้านซ้าย ในชั้นเรียนก่อนเข้าเรียน 1 เด็กๆ เรียนรู้การพึ่งพาตนเองเพราะไม่มีคุณพ่อคุณแม่เข้ามาในชั้นเรียนด้วย เด็กต้องดูแลข้าวของของตนเอง เรียนรู้จักการยอมเพื่อนๆ สิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน จะเป็นตัวกระตุ้นให้เด็กรู้จักการพึงพาตนเองมากขึ้น ซึ่งเป็นวิธีที่ดีอันหนึ่งในการเตรียมเด็กสำหรับการใช้ชีวิตในการเรียนชั้นประถมต่อไป

ชั้นเรียนแต่ละครั้งนาน 70 นาที โดยการทำแบบฝึกหัด และการฝีมือ เด็กๆพัฒนาทักษะความสามารถที่เป็น 3 มิติ ซึ่งไม่มีในชั้นเรียนสำหรับเด็กเล็ก

จุดเด่นของโปรแกรม

 • เด็ก ๆ เริ่มเข้าเรียนด้วยตัวเอง ดังนั้นการสื่อสารกับคุณครูให้รู้เรื่องเป็นสิ่งสำคัญ
 • สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของสมองทั้งซีกซ้ายและขวา ด้วยการทำแบบฝึกหัดและงานฝีมือ
 • จิตใจของเด็ก ๆ ค่อย ๆ เติบโตขึ้น ผ่านการฟังเรื่องเล่าที่น่าสนใจหลากหลายชนิดที่จะจับใจเด็ก ๆ
 • เด็ก ๆ จะได้รับการกระตุ้นและสอนให้รู้จักรับผิดชอบตนเองเป็นการปลูกฝังเรื่องการพึ่งพาและช่วยเหลือตนเอง


วัยก่อนเข้าเรียน 2

 • เวลา : 90 นาที/ครั้ง
 • อายุ : 5 – 6 ปี
 • จำนวนครั้ง : 42 ครั้ง/ปี

โปรแกรมออกแบบมาเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างสมองด้านขวาและด้านซ้ายอย่างยอดเยี่ยม เมื่อเด็กเริ่มเข้าชั้นเรียนก่อนวัยเรียน 2 นี้แล้ว คนที่รู้จักเด็ก ๆ จะประหลาดใจกับการพัฒนาของเด็กอย่างมาก ชั้นเรียนแต่ละครั้งนาน 90 นาที เหมือนชั้นเรียนเด็กประถม ซึ่งจะช่วยพัฒนาพลังสมาธิของเด็ก ๆ ให้เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้การพัฒนาสมองด้านซ้าย ก็จะลึกซึ้งกว่าชั้นก่อนวันเรียน 1 เพื่อจะสร้างเครื่องมือพื้นฐานเตรียมพร้อมเมื่อเด็ก ๆไ ปเป็นนักเรียนประถม เครื่องมือพื้นฐานเหล่านี้สำคัญมากในการจะทำให้สมองด้านขวาเบ่งบานในโรงเรียนชั้นประถมของเด็ก ๆ โปรแกรมออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อส่งเสริมความสมดุลระหว่างสมองด้านขวาและซ้าย เมื่อเด็ก ๆ เข้ามาถึงโปรแกรมนี้แล้วการพัฒนาของเด็กจะเป็นไปอย่างรวดเร็ว

จุดเด่นของโปรแกรม

 • เพิ่มศักยภาพของสมองและการเชื่อมโยงที่มีประสิทธิภาพระหว่างสมองด้านขวาและซ้าย
 • ปลูกฝังทักษะในการประมวลผลด้วยความเร็วสูง
 • ปลูกฝังพลังในการแสดงออก และความสามารถในการทำความเข้าใจ
 • สนับสนุนความร่วมมือผ่านกิจกรรมกลุ่ม
 • เพิ่มพัฒนาการของสมองซีกซ้ายและการเพิ่มศักยภาพของสมองซีกขวา ผ่านการทำแบบฝึกหัด


เด็กได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว


คอร์สระดับประถม

 • เวลา : 90 นาที/ครั้ง
 • อายุ : 7-12 ปี
 • จำนวนครั้ง : 42 ครั้ง/ปี

การสอนนั้นได้ถูกออกแบบมา เพื่อให้ได้นำทักษะจากสมองทั้งซีกซ้าย และซีกขวามาใช้ปฎิบัติงานได้จริง เด็กนักเรียนในโปรแกรมประถมถือเป็นดาวเด่นของ Heguru เพราะพวกเค้าสามารถใช้ความสามารถของสมองทั้งด้านขวาและซ้ายซึ่งได้รับการพัฒนามาตั้งแต่เค้ายังเล็กจนวัยก่อนเรียน คนอื่น ๆ จะเริ่มอิจฉาความสามารถของพวกเค้า ไม่ว่าจะเป็นการอ่านแบบกรีดหนังสืออย่างเร็ว (HADO Reading) หรือความสามารถในการจำแบบทันทีทันใด อย่างไรก็ตาม การพัฒนาสมองด้านขวาไม่ใช่เพียงแค่การจำสิ่งต่างๆ ที่ละมาก และการฟังเสียงความเร็วสูง สถานที่สำคัญมากในการพัฒนาสมองด้านขวา คือที่ที่จะเป็นแหล่งกำเนิดของคนที่มีความสามารถพิเศษ โปรแกรมเด็กประถมของ Heguru มีทั้งชั้นเรียนเล็กและใหญ่ความเร็วของบทเรียนและกิจกรรมในชั้นเรียน เป็นการแสดงถึงความเป็นมืออาชีพของครู

จุดเด่นของโปรแกรม

 • การฝึกฝนเพื่อที่จะเปิดใช้งานสมองซีกขวา
 • การใช้พลังของสมองข้างขวาเพื่อที่จะไปทำให้สมองข้างซ้ายได้มีทักษะเพิ่มขึ้น
 • การเพิ่มความสามารถของ Incredible Genius Zone (IGZ), Implementation Zone (IZ) และ Basic Zone (BZ)
 • การเพิ่มความสามารถในการจินตนาการและความสามารถด้านอื่น ๆ ที่ได้รับจากการอ่านหนังสือแบบ Wave (Hado Reading) และการท่องจำแบบต่อเนื่อง
 • การสอนแบบไม่แบ่งแยกชั้นเรียนของเด็ก ทำให้มีปัจจัยในการกระตุ้นหลายอย่างที่จะทำให้เด็กแต่ละคนมีวุฒิภาวะมากขึ้น
 • ระบบการฝึกฝนรายบุคคลได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เด็กแต่ละคนประสบความสำเร็จเพิ่มความสามารถด้านจินตนาการ


สนใจมีหลายสาขาให้คุณแม่พาลูกเพิ่มศักยภาพสมอง เปิดประตู่สู่เด็กอัจฉริยะ ได้ที่ :

 • สถาบัน HEGURU สาขาศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ฝั่ง ZEN ชั้น 15
 • สถาบัน HEGURU สาขา The Walk ราชพฤกษ์ ชั้น 2  
 • สถาบัน HEGURU สาขาบางนา (ซอยโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว)


Credit image : heguruschool.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

258,958
0
สูตรคำนวนปริมาณนมที่ลูกน้อยต้องการ อายุ 0 -1 ขวบ ให้กินนมวัน...
ทารกแรกเกิด นมแม่ ดูดนม น้ำนม เด็ก
207,316
0
หล่อบาดใจ! 30 ไอเดียทรงผมลูกชายสุดเท่
ทรงผม เด็ก ทรงผมเด็ก แฟชั่น แฟชั่นทรงผมเด็ก
121,779
0
พาลูกไปทำบัตรประชาชนครั้งแรก อายุครบ 7 ขวบ พ่อแม่ต้องเตรียมต...
เด็ก บัตรประจำตัวประชาชน พ่อแม่ กฎหมาย ลูก

ร้านค้าที่เกี่ยวข้อง

Kinderpuppets สีลม - สาทร
เขตบางคอแหลม , กรุงเทพฯ
ผลิตภัณท์สำหรับเด็กผิวแพ้ง่าย นำเข้าจากเกาหลี อ่อนโยนด้วยสารสกัดบริสุทธิ์จากธรรม... อ่านต่อ
BABY CREAM (180ml) 850 บาท
850 THB
เด็กทารก ดูแลเด็กแรกเกิด-3 เดือน
BABY SOOTHING GEL (250ml) 690 บาท
> 690 THB
เด็กทารก ดูแลเด็กแรกเกิด-3 เดือน
BABY SHAMPOO&BATH (250ml) 790 บาท
790 THB
เด็กทารก ดูแลเด็กแรกเกิด-3 เดือน
BABY LOTION (200ml) 690 บาท
690 THB
เด็กทารก ดูแลเด็กแรกเกิด-3 เดือน
BABY ORGANIC OIL (60ml) 890 บาท
890 THB
เด็กทารก ดูแลเด็กแรกเกิด-3 เดือน
Sriphat Medical Center เมืองเชียงใหม่ ,
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งในครา... อ่านต่อ
คลินิกกุมาร (Pediatric Clinic)
สอบถามราคา
เรื่องทั่วไปของเด็ก สุขภาพเด็ก
Camille Salon เขตดินแดง ,
คามิเย่ ซาลอน สาขาศรีย่าน ยินดีให้บริการทุกท่านค่ะ เราพร้อมที่จะดูแลและให้คำปรึก... อ่านต่อ
ร้านเสริมสวย
สอบถามราคา
ความสวยความงาม สปาและซาลอน
Thantakit International Dental Center รัชดาภิเษก - ห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง , กรุงเทพฯ
ศูนย์ทันตกรรมทันตกิจเป็นศูนย์ทันตกรรมครบวงจรที่ถูกก่อตั้งขึ้นโดยคุณปู่จง ศิริไกร... อ่านต่อ
ทันตกรรมเด็ก
สอบถามราคา
เรื่องทั่วไปของเด็ก สุขภาพช่องปากเด็ก

รีวิวแนะนำ

ทั้งหมด
โยคะสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์
Sofit
เรื่องทั่วไปของแม่ตั... เรื่องทั่วไปสำหรับแม...
3.00 1
Yosana Co

https://yosana.co/blogs/yoga-blog/yoga-for-moms-to-be/

บทความยอดนิยม

ร้านค้าตามหมวดหมู่